page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Sử dụng dạy học hỗn hợp trong phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học vật lý ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Ngọc - Lê Thị Thu Hiền - Nguyễn Thị Nhị - Dương Minh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí giáo dục; ISSN: 2588-1477; Năm: 2020
[2]
TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN VẬT LÍ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Nguyễn Lâm Đức-Lê Minh Thanh Châu
Tạp chí: Tạp chí giáo dục; ISSN: 2354-0753; Năm: 2020
[3]
Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông đối với môn Hoá học thông qua sử dụng phần mềm “Tra cứu kiến thức hoá học
Tác giả: Cao Cự Giác, Phan Hoài Thanh
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: 2354-0753; Năm: 2020
[4]
Xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học thí nghiệm các môn Khoa học tự nhiên cho giáo viên trung học cơ sở
Tác giả: Phạm Thị Hương, Lê Đức Giang, Nguyễn Hoa Du
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: 2354-0753; Năm: 2020
[5]
Sử dụng phương pháp dạy học theo góc để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học về benzen và các đồng đẳng (Hóa học 11)
Tác giả: Lê Văn Năm, Nguyễn Thị Kim Chi
Tạp chí: Tạp chí giáo dục và xã hội; ISSN: 1859-3917; Năm: 2020
[6]
Quy trình thiết kế kế hoạch dạy học một chủ đề/ bài học Ngữ văn lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Tác giả: Lưu Thị Trường Giang
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục /Khoa học giáo dục/ Bộ Giáo dục và đào tạo; ISSN: 2354-0753; Năm: 2020
[7]
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN TIỂU HỌC THÔNG QUA TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN
Tác giả: Phạm Thị Hải Châu
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: ; Năm: 2020
[8]
Một số vấn đề về quản lý hoạt động dạy học tin học cấp tiểu học theo hướng chuẩn quốc tế của các trường tiểu học thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Như An
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: ISSN 2354 0753; Năm: 2019
[9]
Xây dựng khung NL KHTN của HS THCS theo cách đánh giá của PISA
Tác giả: Cao Cự Giác - Lê Danh Bình-Nguyễn Thị Diễm Hằng
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: 2354-0753; Năm: 2019
[10]
Xây dựng khung năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở theo cách đánh giá của PISA
Tác giả: Cao Cự Giác - Lê Danh Bình - Nguyễn Thị Diễm Hằng
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: ISN 2354-0753; Năm: 2019