page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHẰM THU HÚT HỌC SINH GIỎI THEO HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, trang 111)
Tác giả: Nguyễn Thành Quang
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh ; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[2]
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới thông qua mô hình trường thực hành sư phạm tại trường Đại học Vinh
Tác giả: Trần Thị Gái - Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[3]
Đánh giá của sinh viên về học phần Văn học Anh: trường hợp sinh viên chuyên Anh Trường Đai học Vinh
Tác giả: Nguyễn Duy Bình - Nguyễn Thị Lam Giang
Tạp chí: PROCEEDINGS The 2nd VinhTESOL Conference, English Language Education in the 21st Century / NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC VINH; ISSN: 978-604-923-558-0; Năm: 2020
[4]
Giáo trình Chương trình và lý luận dạy học Giáo dục công dân trung học phổ thông
Tác giả: Phạm Thị Bình - Hoàng Thị Nga
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
Kinh tế phát triển nâng cao
Tác giả: Trần Thị Hoàng Mai
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[6]
Phân tích chính sách kinh tế xã hội
Tác giả: Trần Thị Hoàng Mai
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
Nguyễn Trung Hiếu, Về tính hệ thống và đặc trưng của văn học nghệ thuật
Tác giả: Biện Minh Điền (sưu tầm và biên soạn)
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[8]
Nguyễn Trung Hiếu, Về tính hệ thống và đặc trưng của văn học nghệ thuật
Tác giả: Biện Minh Điền (sưu tầm và biên soạn)
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[9]
Thiết kế hoạt động trải nghiệm ở Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực
Tác giả: Phạm Xuân Sơn
Tạp chí: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC VINH; ISSN: ISBN 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[10]
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng-Phạm Xuân Sơn
Tạp chí: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC VINH; ISSN: ISBN 978-604-923-526-9; Năm: 2020