page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Hoạt động phát triển nghề nghiệp (CPD) liên tục trong nhà trường
Tác giả: Nguyễn Việt Phương
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Khung Năng lực giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam: Áp dụng trong CTĐT cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh tại trường ĐH Vinh
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[3]
Giáo trình Lý thuyết chiều
Tác giả: Vũ Thị Hồng Thanh, Trần Anh Nghĩa
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
Ký Việt Nam đương đại
Tác giả: Đinh Trí Dũng, Hà Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Cao Anh Tú, Phạm Thùy Vinh
Tạp chí: Nxb Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
Phân tích chính sách kinh tế xã hội
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[6]
Giáo trình Kế toán quản trị
Tác giả: Trần Mạnh Dũng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Mai Lê, Ngô Thị Khánh Linh
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
Tác giả: Nguyễn Nam Thành
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[8]
Giáo trình Điền kinh 2
Tác giả: Nguyễn Trí Lục, Nguyễn Quốc Đảng, Nguyễn Thị Lài
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[9]
Sử dụng Rubric trong đánh giá hoạt động đọc của học sinh ở trường Trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-341-8; Năm: 2019
[10]
Giáo trình tin học ứng dụng
Tác giả: Trần Xuân Sang; Nguyễn Thị Uyên; Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Hiếu
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019