page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
BỐ TRÍ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNGTIỂU HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CẠNH TRANH
Tác giả: Dương Thị Thanh Thanh, Phan Quốc Lâm, ....
Tạp chí: Tạp chí Khảo cổ học Ai Cập / Ai Cập học ; ISSN: ISSN: 1567-214X; Năm: 2020