page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Đôi điều về việc đọc thơ
Tác giả: Lê Hồ Quang
Tạp chí: Tạp chí Thơ; ISSN: ; Năm: 2019
[2]
Một số nội dung, biện pháp để tạo động lực cho học sinh, sinh viên học tập môn học GDQP&AN
Tác giả: Phạm Thế Dũng
Tạp chí: Tài liệu giáo dục quốc phòng và an ninh trung ương; ISSN: ; Năm: 2018