page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Bộ chuyển đổi phân cực băng thông rộng đa năng được thiết kế đơn giản dùng cho dải băng X
Tác giả: Thi Kim Thu Nguyen, Thi Minh Nguyen, Hong Quang Nguyen, Thanh Nghia Cao, Dac Tuyen Le, Xuan Khuyen Bui, Son Tung Bui, Chi Lam Truong, Dinh Lam Vu & Thi Quynh Hoa Nguyen
Tạp chí: Scientific Report; ISSN: 2045-2322; Năm: 2021