page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ GIA CƯỜNG CỘT BTCT BẰNG TẤM SỢI COMPOSITE FRP THEO TIÊU CHUẨN ACI 440.2R-08
Tác giả: Trần Xuân Vinh, Trần Ngọc Long, Nguyễn Mạnh Hùng
Tạp chí: Tạp chí Kết cấu & công nghệ xây dựng; ISSN: 1859.3194; Năm: 2020