page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Rùa mai đốm và kế hoạch bảo tồn
Tác giả: Thomas Ziegler1, Tao Thien Nguyen2, An Vinh Ong3, Cuong The Pham4, Truong Quang Nguyen
Tạp chí: Tạp chí về tự nhiên và động vật học; ISSN: ISBN 978-3-931587-95-6; Năm: 2021
[2]
Kết quả nghiên cứu về lưỡng cư bò sát huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tác giả: Ông Vĩnh An, Hoàng Ngọc Thảo, Hoàng Xuân Quang, Nguyễn Thị Tuyết, Hồ Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí trường đại học tổng hợp Kishinhop ( Nga) ; ISSN: 1814-3237, 1857-498X; Năm: 2020
[3]
Thành phần hóa học và khả năng kháng vi sinh vật và kháng ấu trùng muỗi của tinh dầu thân rễ loài Zingiber zerumbet
Tác giả: Le T. Huong, Hoang V. Chinh, Nguyen T. G. An, Nguyen T. Viet, Nguyen H. Hung, Nguyen T. H. Thuong, Abdulatif O. Giwa-Ajeniya and Isiaka A. Ogunwande
Tạp chí: Tạp chí châu Âu về cây thuốc; ISSN: 2231-0894; Năm: 2019