page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Universally Koszul and initially Koszul properties of Orlik- Solomon algebras
Tác giả: Thiều Đình Phong
Tạp chí: Journal of Algebra and Its Applications; ISSN: ISSN (print): 0219-4988; Năm: 2020
[2]
Long-Time Behavior of a Stochastic SIQR Model with Markov Switching
Tác giả: Nguyen Huu Du, Nguyen Thanh Dieu, Tran Quan Ky, Vu Hai Sam
Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica; ISSN: 0251-4184; Năm: 2020
[3]
Solving a Type of the Tikhonov Regularization of the Total Least Squares by a New S-Lemma
Tác giả: Nguyen Huu Quang
Tạp chí: Optimization of Complex Systems: Theory, Models, Algorithms, and Applications (2019), 221-227; ISSN: ; Năm: 2019