page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Giáo trình Toán Cao cấp
Tác giả: Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Diệu, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Trung Hòa
Tạp chí: NXB Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Giáo trình Giải tích số
Tác giả: Nguyễn Trung Hòa, Nguyễn Thanh Diệu, Võ Thị Hồng Vân
Tạp chí: NXB Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[3]
ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHẰM THU HÚT HỌC SINH GIỎI THEO HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC
Tác giả: Nguyễn Thành Quang
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực" Trường Đại học Vinh, 20/09/2019; ISSN: Đại học Vinh; Năm: 2019
[4]
Sự phá vỡ đối xứng tự phát trong bộ cộng hưởng vòng liên kết với khếch đại tuyến tính và mất mát phi tuyến
Tác giả: Nguyen Duy Cuong, Bui Dinh Thuan, Dinh Xuan KHoa, Cao Long Van, Marek Trippenbach, and Do Thanh Thuy
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại Học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[5]
Thực trạng hiểu biết về năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở - góc nhìn từ giáo viên
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hằng, Cao Cự Giác, Lê Danh Bình
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Vinh/; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[6]
ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÂN CỰC VÀ PHA TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC TRƯỜNG LASER LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÔI TRƯỜNG NGUYÊN TỬ BA MỨC BẬC THANG
Tác giả: Lê Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Huy Bằng, Lê Thị Hồng Hiếu và Lê Văn Đoài
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[7]
PROPAGATION OF A LASER PULSE UNDER ELECTROMAGNETICALLY INDUCED TRANSPARENCY CONDITIONS
Tác giả: Lương Thị Yến Nga, Phạm Thị Ngọc Tuyết, Lê Văn Đoài, Nguyễn Huy Bằng, Đinh Xuân Khoa, Lê Thị Minh Phương và Hoàng Minh Đồng
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019
[8]
Dương Xuân Giáp, Ngô Hà Châu Loan, Luật mạnh số lớn đối với mảng kép các biến ngẫu nhiên ứng với hàm tiềm năng, Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh, Tập 48, Số 1A, 2019, trang 33-39.
Tác giả: Dương Xuân Giáp; Ngô Hà Châu Loan
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 0944-6532; Năm: 2019
[9]
. Đa dạng các loài của họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) ở xã Tiền Phong thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An. Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh, Tập 48, số 1, 2019.
Tác giả: Phạm Hồng Ban, Cao Quốc Cường
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh, Tập 48, số 1, 2019.; ISSN: ISSN; Năm: 2019
[10]
Một phương pháp chỉnh hóa cho phương trình parabolic với hệ số phụ thuộc thời gian
Tác giả: Nguyễn Văn Đức, Trần Hoài Bảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học, Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2019