page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Nghiên cứu khả năng xử lý As(V) bằng quá trình hấp phụ cột trên vật liệu FD
Tác giả: Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Hoàng Hào, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm
Tạp chí: Tạp chí Hóa học; ISSN: 0866-7144; Năm: 2019
[2]
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thử khả năng gây độc tế bào của phức chất Pt(II) với 4-metyl thiosemicacbazone menton
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân, Phan Thị Hồng Tuyết*, Nguyễn Hoa Du, Lê Thế Tâm
Tạp chí: Tạp chí Hóa học; ISSN: 0866-7144; Năm: 2019
[3]
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát độ bền chất lỏng từ cobalt ferrite dùng cho phép đo hình ảnh cộng hưởng từ T2 (MRI)
Tác giả: Le The Tam, Nguyen Thi Ngoc Linh, Nguyen Hoa Du, Phan Thi Hong Tuyet, Ho Dinh Quang, Le Thi Thu Hiep, Nguyen Thien Vuong, Le Trong Lu , Tran Dai Lam
Tạp chí: Tạp chí Hóa học; ISSN: 0866 - 7144; Năm: 2019
[4]
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thử khả năng gây độc tế bào của phức chất Pt(II) với 4-metyl thiosemicacbazone menton
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân, Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Hoa Du, Lê Thế Tâm
Tạp chí: Tạp chí Hóa học; ISSN: 0866-7144; Năm: 2019
[5]
Nghiên cứu chế tạo và độ ổn định của các sợi nano từ coban ferit trong chụp cộng hưởng từ (MRI)
Tác giả: Le The Tam, Nguyen Thi Ngoc Linh, Nguyen Hoa Du, Phan Thi Hong Tuyet, Ho Dinh Quang, Le Thi Thu Hiep, Nguyen Thien Vuong, Le Trong Lu, Tran Dai Lam
Tạp chí: Tạp chí Hóa học; ISSN: 0866-7144; Năm: 2019
[6]
Khảo sát hàm lượng lipid và thành phần axít béo trong một số hạt thực vật thuộc cây gỗ quí trong họ đậu (Fabaceae) ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Đặng Thị Minh Tuyết, Đào Thị kim Dung, Đặng Thị Phương Ly, Trịnh Thị Thu Hương, Phạm Quốc Long, Trần Đình Quang, Đoàn Lan Phương
Tạp chí: Tạp chí Hóa học; ISSN: 0866-7144; Năm: 2019
[7]
Chế tạo chất lỏng từ chứa Fe3O4@PMAO cho ứng dụng MRI bằng phương pháp phân hủy nhiệt.
Tác giả: Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoa Du, Nguyễn Quốc Thắng, Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Võ Kiều Anh, Phạm Hồng Nam, Nguyễn Đặng Thái, Trần Hậu Đông, Đào Hà Thanh, Lê Trọng Lư, Trần Đại Lâm
Tạp chí: Tạp chí Hóa học; ISSN: 0866-7144; Năm: 2018
[8]
Tối ưu hóa điều kiện trích ly chlorophyl trong lá chè xanh (Camellia Sinensis L.)
Tác giả: Trương Thị Bình Giang, Lê Thế Tam, Trần Phương Chi, Phan Thị Dung
Tạp chí: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng; ISSN: 1859-4069; Năm: 2018
[9]
Chế tạo chất lỏng từ chứa Fe3O4@PMAO cho ứng dụng MRI bằng phương pháp phân hủy nhiệt
Tác giả: Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoa Du, Nguyễn Quốc Thắng, Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Võ Kiều Anh, Phạm Hồng Nam, Nguyễn Đặng Thái, Trần Hậu Đông, Đào Hà Thanh, Lê Trọng Lư, Trần Đại Lâm
Tạp chí: Tạp chí Hóa học; ISSN: 0866 - 7144; Năm: 2018
[10]
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát độ bền của chất lỏng từ mangan ferrit trong nước
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thế Tâm, Ngô Thanh Dung, Phạm Hồng Nam, Nguyễn Văn Đàm Thiên, Nguyễn Hoa Du, Phan Ngọc Hồng, Trần Đại Lâm, Lê Trọng Lư
Tạp chí: Tạp chí Hóa học; ISSN: 0866 - 7144; Năm: 2018