page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Sử dụng dạy học hỗn hợp trong phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học vật lý ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Ngọc - Lê Thị Thu Hiền - Nguyễn Thị Nhị - Dương Minh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí giáo dục; ISSN: 2588-1477; Năm: 2020
[2]
TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN VẬT LÍ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Nguyễn Lâm Đức-Lê Minh Thanh Châu
Tạp chí: Tạp chí giáo dục; ISSN: 2354-0753; Năm: 2020
[3]
Xây dựng khung NL KHTN của HS THCS theo cách đánh giá của PISA
Tác giả: Cao Cự Giác - Lê Danh Bình-Nguyễn Thị Diễm Hằng
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: 2354-0753; Năm: 2019
[4]
Xây dựng khung năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở theo cách đánh giá của PISA
Tác giả: Cao Cự Giác - Lê Danh Bình - Nguyễn Thị Diễm Hằng
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: ISN 2354-0753; Năm: 2019
[5]
Một số biểu hiện của năng lực phát hiện quy luật toán học của học sinh trung học phổ thông
Tác giả: Trương thị Dung - Thái thị Hồng Lam
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: ISSI2354-0753; Năm: 2019
[6]
Tình huống học tập sử dụng trong đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh trung học phổ thông
Tác giả: Phạm Xuân Chung
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: 2354-0753; Năm: 2019
[7]
Thiết kế một số tình huống dạy học nội dung phương trình bậc hai ở lớp 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong lớp học toán bằng tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng, Thái Thị Diệu Hằng, Hoàng Minh Anh
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: 2354-0753; Năm: 2019
[8]
Khai thác mối liên hệ giữa toán học với thực tiễn trong dạy học chương “Hệ thức lượng trong tam giác vuông” (Toán 9)
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng, Bùi Thị Anh Ngọc
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: 2588-1477; Năm: 2019
[9]
Thực trạng dạy học môn Công nghệ ở trường trung học cơ sở tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Như Quỳnh
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Việt Nam; ISSN: 2354-0753; Năm: 2019
[10]
Một số biểu hiện của năng lực phát hiện quy luật toán học của học sinh trung học phổ thông
Tác giả: Trương thị Dung - Thái thị Hồng Lam
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục; ISSN: ISSI2354-0753; Năm: 2019