page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Giáo trình Lý thuyết chiều
Tác giả: Vũ Thị Hồng Thanh, Trần Anh Nghĩa
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
Tác giả: Nguyễn Nam Thành
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[3]
Đào tạo giáo viên ngữ văn theo hướng tiếp cận năng lực qua dạy học phân môn ngữ pháp tiếng Việt
Tác giả: Trịnh Thị Mai
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngữ văn đáp ứng mô hình giáo dục phát triển năng lực", NXB Đại học Vinh; ISSN: ISBN: 978- 604-923-506-1-7135-8; Năm: 2019
[4]
Phương pháp dạy học hóa học bằng tiếng Anh
Tác giả: Cao Cu Giac
Tạp chí: Nxb Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2018
[5]
Hình học sơ cấp và Lịch sử Toán
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng, Thái Thị Hồng Lam
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2017
[6]
Làm lạnh các nguyên tử bằng laser
Tác giả: Đinh Xuân Khoa, Nguyễn Huy Bằng, Lê Văn Đoài
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2017
[7]
Giáo trình Giải tích (Dùng cho sinh viên các ngành Tự nhiên và Kỹ thuật)
Tác giả: Đinh Huy Hoàng, Kiều Phương Chi, Vũ Thị Hồng Thanh, Nguyễn Văn Đức, Trần Đức Thành
Tạp chí: NXB Đại Học Vinh; ISSN: ; Năm: 2017
[8]
Sinh học đại cương
Tác giả: Nguyễn Lê Ái Vĩnh - Mai Văn Chung - Trần Thị Gái - Hoàng Vĩnh Phú - Phạm Thị Hương - Đào Thị Minh Ch
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2016
[9]
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn Tin học đáp ứng yêu cầu của chương trình phổ thông mới
Tác giả: Phan Lê Na
Tạp chí: Kỷ yếu Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, NXB Đại học Vinh; ISSN: 11/2015, tr 379 - 38; Năm: 2015
[10]
Giáo trình Điện từ học
Tác giả: Đinh Xuân Khoa, Chu Văn Lanh
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2014