page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Tác giả: TRẦN VĂN PHÚ
Tạp chí: Dạy và học ngày nay; ISSN: 1859 2694; Năm: 2020
[2]
Thực trạng và giải pháp nâng cao động lực học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên
Tác giả: Nguyễn Đình Lưu
Tạp chí: Dạy và học ngày nay/Trung ương hội khuyến học Việt Nam/Bộ VHTT; ISSN: 18592694; Năm: 2019
[3]
Thiết kế bài tập khoa học tự nhiên theo tiếp cận năng lực
Tác giả: Cao Cự Giác, Nguyễn Thị Hương
Tạp chí: Tạp chí dạy và học ngày nay; ISSN: 1859-2694; Năm: 2018
[4]
Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh thông qua sử dụng bài tập các môn khoa học tự nhiên
Tác giả: LÊ VĂN NĂM, Trần Hùng Minh Phương
Tạp chí: Dạy và học ngày nay; ISSN: 1859-2694; Năm: 2018
[5]
Dạy học lập trình Tin học 11 theo phương pháp dạy học lập trình AML.
Tác giả: Nguyễn Bùi Hậu, Phạm Thị Thu Hiền
Tạp chí: Tạp chí dạy và học ngày nay; ISSN: 1858-2694; Năm: 2017
[6]
Bài tập đánh giá năng lực khoa học tự nhiên theo tiếp cận PISA
Tác giả: Cao Cự Giác, Nguyễn Thị Diễm Hằng
Tạp chí: Tạp chí Dạy và học ngày nay; ISSN: 1859-2694; Năm: 2017
[7]
Bài tập đánh giá năng lực khoa học tự nhiên theo tiếp cận PISA (Phần 2)
Tác giả: Cao Cự Giác, Nguyễn Thị Diễm Hằng
Tạp chí: Tạp chí Dạy và học ngày nay; ISSN: 1859-2694; Năm: 2017
[8]
Kĩ thuật thiết kế giáo án tích hợp trong dạy học hóa học
Tác giả: Cao Cự Giác, Vũ Thị Kim Trinh
Tạp chí: Tạp chí dạy và học ngày nay; ISSN: 1859-2694; Năm: 2017
[9]
Sử dụng bài tập Peptit trong dạy học hóa học ở trường THPT
Tác giả: Cao Cự Giác, Nguyễn Thị Yến
Tạp chí: Tạp chí dạy và học ngày nay; ISSN: 1859-2694; Năm: 2017
[10]
Thực trạng phát triển kĩ năng dạy học tích hơph liên môn co giáo viên trung học phổ thông huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tác giả: Cao Cự Giác, Võ Thị Kim Thanh
Tạp chí: Tạp chí dạy và học ngày nay; ISSN: 1859-2694; Năm: 2017