page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Intensity of Stimulated Raman scattering under quantum theory view
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Procceding of the 27th. Conference on Theoretical Physics; ISSN: ; Năm: 2002
[2]
Ảnh hưởng của các thăng giáng vào các hiệu ứng trong quang lượng tử. Phổ công suất khi có mặt các va chạm ngẫu nhiên
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V; ISSN: ; Năm: 2001
[3]
Optical resonance relaxation in the presence of two external fluctuations with applications to free induction decay
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Advances in optics and spectroscopy; ISSN: ; Năm: 2000
[4]
Optical resonance equation in the presence of detuning fluctuations
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Procceding of the 24th. Conference on Theoretical Physics, Sam Son City; ISSN: ; Năm: 1999
[5]
Ứng dụng lý thuyết các quá trình ngẫu nhiên trong quang học lượng tử
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Thông báo khoa học các Trường đại học/Bộ GD&ĐT; ISSN: ; Năm: 1998
[6]
Noise in strong laser-atom Interactions
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Procceding of the 23th. Conference on Theoretical Physics H.C.Minh City; ISSN: ; Năm: 1998
[7]
Resonance fluorescence in the presence of stochastic collisions
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Communications in Physics; ISSN: ; Năm: 1998
[8]
Quang phổ học laser
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Giáo trình Trường Đại học Sư phạm Vinh; ISSN: ; Năm: 1997
[9]
Một vài kết quả nghiên cứu về động học phát xạ của LASER với sự liên kết phân bố ngược
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Kỷ yếu: Những vấn đề hiện đại về quang học quang phổ; ISSN: ; Năm: 1997
[10]
Generation kinetics of a distributed feedback laser with amplitude mechanism
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Communications in Physics; ISSN: ; Năm: 1997